Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319 Cadde No:35, E Blok No:B54
0 312 485 15 70

Personel

2

Uzmanlık Alanları

Jeofizik, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler, Pasif Sismik Yöntemler

Sektör

Jeotermal kaynak, maden ve petrol arama, Arkeolojik eserler ve diğer insan yapımı unsurların aranması

Proje / Kamu Desteği Miktarı

94.694₺

2018 Cirosu

959.960₺

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı

Jeofizik Cihaz Tasarımı

LEMNIS Yerbilimleri Ltd. Ştd., 21 Ekim 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Özgörevi, üniversitelerimizde geliştirilen nitelikli yerbilim araştırmalarından ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamaktır. Her probleme mevcut araştırma yöntemleri ile standart çözümler üretmek yerine, gerektiğinde yeni yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirerek sorunlara gerçek çözümler üretmek amacımızdır.

Hizmetlerimiz, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların ve her çeşit maden ve endüstriyel hammaddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması, yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanı gibi yapıların zemin etütleri, yer altı kirlilik dağılımının çevre açısından incelenmesi, gömülü arkeolojik yapıların saptanması, deprem ve deprem hasarlarının önlenmesi konularında araştırma yapmak, ayrıca bu konuların tümü için yeni ölçü alım teknikleri, algoritma ve yazılım geliştirilmesi, bu tekniklerin arazi koşullarında test edilmesi ve talep eden firmalara eğitim verilmesi ile tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, veri-işleme, spektral analiz ve optimizasyon konularında yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.

2012 yılından bu yana 35 adet jeotermal sahada 3000’in üzerinde manyetotellürik ölçme ile üç-boyutlu özdirenç modelleri yapılmış ve elektrik üretimi için gerçekleştirilen jeotermal sondajlara ön-bilgi sağlanmıştır (Şekil 1). Samsun, Side ve Patara arkeolojik kazılarında yeraltı yapılarının şekil, boyut ve yerleri jeofizik yöntemler ile saptanmıştır (Şekil 2). Madencilik alanında Ankara-Bala jips yataklarının haritalanması gerçekleştirilmiştir.