Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E Blok Zemin Kat No: 30/D Gölbaşı, Ankara
0536 830 00 38

Toplam Personel

4

Uzmanlık Alanları

Gıda ve sağlık alanlarında yeni ürün geliştirme, probiyotik ve starter kültür geliştirme

Sektör

Sağlık, Gıda, Biyoteknoloji

Proje / Kamu Desteği Miktarı

2018 Cirosu

50.000₺

Yatırımcı Arayışı

~ 5.000.000₺

İşbirliği Arayışı

Fonksiyonel içecek, beslenme solüsyonları ve starter kültürler (probiyotik kültürler dahil)

KİMERA Yaşam Bilimleri, Ankara Üniversitesi Teknokent’inde yerleşik bir firma olup Biyoteknoloji, Sağlık, Gıda ve Kimya alanlarında ulusal ve uluslararası kamu ve tüzel kişilerle işbirliğine girerek ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar ve projeler yürütmekte, bu konularda danışmanlık hizmetleri vermekte ve patentlenebilir ürün geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri sürdürülmektedir.

Şirketimiz, sahip olduğu araştırma altyapısı ile analitik ve teknik hizmet sunumu yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları için stratejik planlama raporları ve eylem planları hazırlamakta, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında da hizmet vermektedir.

Kimera Yaşam Bilimleri; gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında Türkiye’de ve dünyada öncü kuruluşlar arasında yer almayı ve yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmayı hedeflemektedir. Gıda, sağlık ve biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde ticari faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği geliştirmek, teknolojik paylaşımını arttırmak ve yenilikçi ürünlerin yerel kapasite ile Türkiye’de üretimine aracılık etmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Probiyotik Mikroorganizmalar

Firmamızın, doğal kaynaklarından elde ettiği ve genotipik ve teknolojik olarak tanımladığı probiyotik karakterli mikroorganizmalara sahiptir. Bu mikroorganizmalar hem gıda hem de sağlık alanlarında kullanım potansiyeline sahiptir ve hiçbir allerjenik, immünojenik ve/veya toksikojenik özelliğe sahip olmadığı ortaya konulmuştur. Bu mikroorganizmalar, fermente probiyotik içecekler, fermente gıdaların üretiminde kullanılabildiği gibi ve oral yolla alınan tablet ve ağız gargarası üretimien de uygunluk göstermektedir.

Fonksiyonel İçecekler

Kimera Yaşam Bilimleri, yayıkaltı suyu ve peyniraltı suyu gibi süt endüstrisi atıklarından yararlanarak Türk Gıda Kodeksi Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliğine (Tebliğ No: 2002/ 34) uygunluk gösteren bir fonksiyonel içecek geliştirmiştir. Ayrıca, firmamız proteince zenginleştirilmiş fonksiyonel fermente ve fermente olmamış probiyotik içecek ürünlerine de sahiptir.