Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bahçelievler Mah. 319 Cadde No:35, E Blok No:19
0 312 472 11 56

Personel

6

Uzmanlık Alanları

Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama

Sektör

Konumsal Tabanlı Yazılım ve Haritacılık

Proje / Kamu Desteği Miktarı

2018 Cirosu

1.613.002₺

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı

OGS A.Ş. adı altında 2007 yılında kurulmuş olan firmamız; coğrafi bilgi teknolojileri (veri üretim ve standartlaştırma, uzaktan algılama, görüntü işleme, fotogrametri), yazılım geliştirme (konumsal yazılımlar, konuma dayalı servisler, konumsal veri yönetim sistemleri, mühendislik uygulamaları), mühendislik hizmetleri (harita üretimi, kamulaştırma, toplulaştırma, planlama, çevre, orman, inşaat) ve Doküman Yönetim Sistemi konularında ürün, hizmet ve çözüm sunmaktadır.

Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme Projesi (USBS) ve Devlet Su İşleri Su Veri Tabanı (SVT) Uygulama Programları Projesi

Ülkelerin en önemli yaşamsal konularından olan Su Kaynaklarının etkin, verimli ve stratejik olarak yönetilmesini hedefleyen ve bu doğrultuda ülke çapında tekil ve merkezi bir Su Bilgi Sistemi ve Su Veritabanı oluşturmak üzere T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ihale edilmiş ve firmamızca üstlenilmiş bir projedir. Bu proje ile, ülkemizin nüfus artış hızı, ekonomik büyüme stratejileri, küresel iklim değişiklikleri, çevresel diğer birçok faktörün etkilerini dikkate alarak ulusal düzeyde su strateji ve politikalarının etkin olarak uygulanabilmesi için önemli bir bilgi kaynağı ve karar destek sistemi sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda vatandaşa e-devlet kapısı üzerinden Su Bilgi Sistemi kapsamında gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Ülkemizde suyun tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesini ve vatandaşa e-devlet kapısı üzerinden hizmet verilmesini sağlamaktır.

Su verilerinin havza esasında ve bütün bileşenler (miktar, kaliteli kullanım, taşkın, kuraklık gibi) dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilmesi,

Ulusal Su Politikasının oluşturulmasında karar desteği sağlamak,

Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, tüm kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek içerik ve standartlarda, güvenli ve etkin paylaşımını sağlamak”,

Ülkemizin e-dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak,

Dünyada örnek olarak gösterilebilecek, teknolojik gelişmelere uygun bir Su Bilgi Sistemi’ne sahip olmak,

Ülkemizde suya ait tüm bilgilerin tek bir çatı altında toplanması,

Günümüz teknolojisine uygun, ayrıntılı ve dinamik raporlamaların ve veri analizinin yapılması,

Farklı kurumlardaki su bilgilerinin transferinin ve paylaşımının sağlanması,

Sistem kullanıcılarına hızlı, kolay ve etkin hizmet sunulması,

Havza Bazında Yönetim E-Dönüşüm stratejileri kapsamında E-devlet ile entegrasyon amaçlanmaktadır.

KKTC E-Devlet Programı Kapsamında Mekânsal Adres Kayıt (MAKS) Sistemi Projesi ve Uygulama Yazılımlarının Gerçekleştirilmesi

Bu proje ile KKTC İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü bünyesinde, KKTC vatandaşları ve KKTC’de ikamet tezkeresine sahip yabancıların ikametgâh adres bilgilerinin ve diğer adres bilgilerinin E-Nüfus Sistemi’nin sağlayacağı servisler aracılığı ile entegre çalışacak güncel “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Kurulumu” amaçlanmaktadır. Kurulacak olan bu sistem ile birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) üzerinden, mevcut standartlara uygun olarak kurumlarca sağlanan hizmetlerin daha etkin ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlayacak mekânsal veri paylaşımı ve paylaşılan bu verilerin sürekli güncelliğinin sağlanacağı veri güncelleme altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında E-Nüfus Sistemi ile entegre çalışacak güncel Merkezi Mekânsal Adres Kayıt Sistemi; KKTC sınırları içerisinde yer alan 28 Belediye için gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında bulunan 28 Belediye den gelecek veriler analiz edilecek, çeşitli kurum ve kuruluşların elinde bulunan veriler, TÜRKSAT tarafından sağlanacak ve altlık olarak uydu görüntüleri kullanılarak saha ekiplerinin de kullanacağı altlık saha kılavuz haritaları hazırlanacaktır. Ayrıca saha bilgi formu hazırlanarak 28 belediye dolaşılarak toplanan veriler e_Nüfus ile eşleştirilecek ve KKTC Kurumlarına ve MAKS veri tüketicisi uygulamalara servis edilecektir. TÜRKSAT tarafından Sahada panoramik çekim yapılmıştır. Görüntüler sisteme entegre edilerek tüm sokakların görüntüleri, kontrol ve yorumlama amacıyla da kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Projenin Faydaları:

  • Nüfus sayımı ve tespitlerinin her an ve ilave maliyet gerekmeksizin yapılabilmesi,
  • Seçmen Kütüklerinin güncellenmesi işlemlerinin Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi,
  • Tebligatların hızlı ve zamanında yapılabilmesi,
  • Yatırım ve planlamaların yerleşim yerine göre yapılması,
  • Kent Bilgi Sistemlerinin dinamik bir yapıya kavuşturulması.