Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E Blok Z-13 06830 Gölbaşı, ANKARA
0 312 484 28 84

Personel

6

Uzmanlık Alanları

Rejeneratif Tıp – Rejeneratif Biyomalzemeler

Sektör

Sağlık – Biyoteknoloji

Proje / Kamu Desteği Miktarı

556.102₺

Yatırımcı Arayışı

Evet

İşbirliği Arayışı

Evet

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş., sağlık ve biyoteknoloji alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu projeler ile Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı ve rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimiz, Prof. Dr. Y. Murat Elçin’in önderliğinde 30 yıllık teknik ve akademik bilgi birikimi ile rejeneratif tıp, tıbbi cihazlar, ileri biyomalzemeler ve biyoteknolojiyi içeren sağlık teknolojileri alanlarında, sahip olduğu know-how’a dayalı olarak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve ürün-geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri gerçekleştirmekte olup; ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunların çözümü, bilgi ve teknoloji paylaşımı ve ticarileştirme konularında kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hemagraft™, kan plazmasının patentli özel işlemlerden geçirilmesi ile elde edilen yeni nesil biyobozunur doku onarım grefti platformudur.

Yüksek trombosit içeriğine sahip olan Hemagraft™, doku onarımına ve yeniden yapılanmasına destek verir. Bu rejeneratif platform, kişinin kendisinden veya sağlıklı vericilerden elde edilebilen kan plazmasının farklı şekillerde işlenmesiyle farklı cerrahi işlemlere uygun özellikler kazandırılabilir.

Daha fazla bilgi için www.hemagraft.comsayfasından prototip ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Matrisis™, doğal kaynaklı hücre içermeyen (aselüler) yeni nesil biyobozunur yara onarım greftidir.

Matrisis™, sığır ince bağırsak submukoza tabakasının deselülerizasyonu yaklaşımı ile üretilmektedir. Geliştirmiş olduğumuz bu kollajen temelli gözenekli yara onarım ürün prototipi, içerdiği doğal büyüme faktörleri ve proteinler ile yeni damar oluşumunu, hücresel aktiviteyi ve onarım sürecini hızlandırmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.matrisis.comsayfasından prototip ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.