Bahçelievler Mahallesi 319. Sokak Ankara Üniversitesi TEKNOKENT Binası D Blok No:7 Posta kodu:06830 Gölbaşı/ANKARA
0 312 484 55 15

Personel

10

Uzmanlık Alanları

Plazma teknolojileri, kontrol yazılımları, sensörler, akıllı sera konularında AR-GE ve prototip sistem üretimi

Sektör

Havacılık, savunma, akıllı tarım, yazılım

Proje / Kamu Desteği Miktarı

361.936

Son Yıl Cirosu

9.192.220,23

Yatırımcı Arayışı

Evet, 500.000€

İşbirliği Arayışı

Evet; Akıllı sera sistemi kurulması, atıkların gazlaştırılması, singazdan sentetik yakıt üretimi, hassas sensör geliştirme ve üretim

AR&TeCS Anadolu AR-GE Teknoloji Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. 2013 yılında ileri teknolojik ürünlerin gelişmesine katkıda bulunmak, AR-GE çalışmaları yapmak, geliştirilen teknolojileri faydaya dönüştürerek yeni istihdam alanları yaratmak, ileri teknolojiler konusunda uzman yurtdışı araştırma merkezleri ile ortak projeler geliştirmek ve/veya bu merkezlerin ilgili sanayi kuruluşları ile çalışmalarında ara yüz oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

ARTECS; AR-GE, teknoloji, enerji, özel üretim, eğitim organizasyon ve danışmanlık gibi faaliyetlerde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, enerji, havacılık ve uzay, savunma, tarım ve sera sektörlerinde; plazma teknolojileri ve proses kontrol ve sensörler olmak üzere iki ana başlık altında   proje faaliyetlerini yürütmektedir. ARTECS’in; Düşük Basınçta İndüksiyon Eşlenikli Argon Plazması Simülasyonu, Uydu Sistemleri için Plazma İtki Sistemleri Geliştirilmesi ve Yüksek Güçlü Plazmatron Test Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi projelerine ek olarak; kömür/atık plazma yakma/gazlaştırma teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK 1003, TÜBİTAK 1511 ve Horizon 2020 kapsamında proje önerileri bulunmaktadır. Uzaktan İzleme ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi bir KOSGEB projesi olup; yüksek gerilim, akım, yüksek sıcaklık, yüksek basınç, zararlı gaz, toz, nem ve yüksek ses gibi insan sağlığı için zararlı etkenleri engellemek ve hassas cihazları korumak amaçlanmıştır. Bu kapsamda PID kontrol teknolojisi kullanılarak, özel aralıklarda çalışması gereken sistemler için sistemi izleyebilen ve gerekli aralıklarda çalıştırılabilen kontrol mekanizması geliştirilmiştir.

AR&TeCS A.Ş. sera yetiştiriciliği, balık çiftlikleri, laboratuvar ve tehlike içeren sistemlerin uzaktan izleme, ölçüm ve otomasyonunu sağlayacak modüler yapıda maliyet etkin bir kontrol sistemi tasarlamış ve ürün portföyüne koymuştur.

Yüksek güçlü atmosferik plazma sistemlerinin ısı akısını ölçmek için “Heat Flux Probe” ve basınç değerlerini ölçmek için “Pressure Probe” gibi ölçüm probları bulunmaktadır.

Ayrıca, ARTECS’in Ölçüm Probu Hareket Sistemi ürünü bulunmaktadır.  Bu sistem, plazmanın uzaktan sıcaklık ve basınç ölçümlerini tek bir deneyde birden fazla değişik noktada ölçmek için kullanılır. 1 ila 3 ölçüm probunu hareket ettirme ve istenilen ölçüm probunu anlık olarak istenilen yere götürme özelliğini taşıyan 3 eksende hareket sağlayan sistemdir.