Ankara Üniversitesi Teknokent Ekalanı Kalaba Mah. Kütükçü Alibey Cad. No:2B/201 Keçiören- ANKARA
0 312 359 1 055

Toplam Personel

8

Ar-Ge Personeli

5

Uzmanlık Alanları

Hayvan Sağlığı ve Hayvan Yetiştirme

Sektör

Hayvansal üretim

Proje / Kamu Desteği Miktarı

Öz kaynak

Yatırımcı Arayışı

Hayır

İşbirliği Arayışı

Hayır

Avitek Arge, hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak üzere 2015 yılında kuruldu. Bu kapsamda, bir araştırma ve geliştirme projesi tamamladı. Devam eden iki proje kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Devam eden projelerde, tavuklarda yetiştirme ve sağlık kontrol programlarının optimizasyonu ve insan sağlığı açısından önemli bir gıda patojeni olan Salmonella spp. azaltma programlarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Avitek Arge, sürdürdüğü AR-GE çalışmlarına ilave olarak Bakanlık onaylı Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı olarak faaliyet göstermektedir ve Salmonella izolasyonu için altın standart yöntem olan ISO 6579-1 yönteminden ISO 17025 laboratuvar kalite standardına sahiptir. Laboratuvarın altyapısı, BSL2+ standardındadır. Laboratavarın mikrobiyoloji, seroloji ve moleküler biyoloji birimleri bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda gerçekleştiirlen tüm analizlerde, otomatize gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır.

Avitek Arge’nin temel hedefi, hayvan sağlığında AR-GE faaliyetleri yürütmek, konu ile ilgili uzmanlarla işbirliği yapmak ve genç araştırıcıların yetiştirilmesi ile nitelikli insan gücüne katkı sağlamaktır. Avitek Arge’de yürütülen çalışmlar, sadece ülkemizle sınırlı değildir ve Avrupa merkezli firmalarla da AR-GE çalışmaları yürütülmektedir.

Avitek Arge’de şu ana kadar yürütülen projelerde, üretim sürecinde iyileşme ve ürün kalitesinin artıırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirlmiştir. Son dönemde ürün geliştirme çalışmalarına başlanmış ve olumlu gelişmeler sağlanmıştır. İlk ürünün 2019 yılında saha koşullarında uygulanmasına başlanacaktır.