Ankara Üniversitesi Tgb B Blok Z-3 Gölbaşı/Ankara
0535 711 48 68
www.ankarayerbilimleri.com

Toplam Personel

5

Uzmanlık Alanları

Jeofizik Mühendisliği (GPR-Manyetik-ERT)

Sektör

Yer Bilimleri (Jeoloji-Jeofizik)

Proje / Kamu Desteği Miktarı

330.000₺

2018 Cirosu

170.000₺

Yatırımcı Arayışı

Evet – 200.000₺

İşbirliği Arayışı

Evet – (HES İşletmeleri, Enerji Yatırımları, Tünel, Karayolu, Köprü İşletmeleri)

Faaliyet Alanlarımız: Jeolojive Jeofizik Mühendislikleri, Jeokimya, Arkeojeofizik, Toprak Bilimleri ve  bu branşların diğer bağlantılı yan kollar, Havadan jeofizik ve hava fotoğrafları çekimi 3 Boyutlu Dijital Arazi Modeli (DEM) oluşturulması

Kuruluş Amaçlarımız:

  • Faaliyet alanlarında ülke genelindeki ihtiyaçları araştırmak ve bunları karşılamak adına projeler geliştirip ilgili kurum veya kuruluşlarla paylaşıp hayata geçirmek
  • Faaliyet alanlarında ülkemiz genelinde hâlihazırda bulunmayan, ölçüm cihazlarına yönelik,  Ar – Ge çalışmaları yapmak ve yerli imalatı canlandırmak.
  • Ar – Ge kapsamında hedeflenen öncelikli olarak jeofizik etüt cihazlarına yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda güncel ve geleceğe yönelik piyasa ihtiyaçlarını karşılayan sistemleri araştırmak ve özgün ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmak. Hâlihazırda kullanılan sistemlerin performansını arttırmak, kullanımını kolaylaştırmak adına ve karşılaşılan arıza, kırım gibi durumlarda hizmet vermek adına yan sanayi oluşturmak; aparatlar ve yan ürünler üretmek.
  • Mevcut çalışma kabiliyetlerini arttırmak için gerekli piyasa ve piyasa içi ihtiyaç çalışmaları yapmak ve mevcudu arttırarak bu kabiliyetleri en faydalı ve yoğun şekilde kullanmak
  • Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) ile işbirliği yaparak merkezin hareket kabiliyetini arttırmak, ihtiyaçlarına çözümler aramak, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak, gelişimine katkıda bulunmak
  • Eğitim, bilgilendirme ve tanıtım amaçlı seminer, toplantı, konferans, workshop gibi etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslar arası benzer etkinliklere katılıp genel amaçlar çerçevesinde bilgi alışverişi yapmak
  • Kuruluş amaçlarını en olumlu ve verimli gerçekleştirmek adına yabancı firma, üniversite, araştırma merkezi ve enstitülerle iletişime geçip çeşitli bağlar kurmak ve işbirliği yapmak
  • Gerekli yeni teknolojileri zaman içersinde şirket bünyesine katmak

GPRvis

İnteraktif GPR/Yer Radarı Verilerinin 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Veri İşlem ve Görüntüleme Yazılımı

1505 Tübitak Sanayi ve Üniversite İşbirliği Programı kapsamında geliştirilen Türkiye’nin İlk Yer Radarı verilerinin tüm veri işlem basamaklarının yapılmasını 2 Boyutlu Görüntülenmesini, Farklı Enterpolasyon Yöntemleri uygulayarak 3 Boyuta taşınması ve istenen eksenlerde Görüntülenmesini sağlamaktadır. Muadil yazılımların uluslar arası piyasadaki karşılıkları 25000USD civarında olan yerli yazılımımız 5000USD’lik fiyatı ile uygun ve eş performanslı bir çözüm sunmaktadır.

Yazılım karşılaştırmalı uygulamalar ile test edilmiş ve bilimsel makaleler ile uluslar arası dergilerde yayımlanmıştır.

3 Boyutlu Tünel ve Yapı Modellemeleri

Beyoğlu-Karaköy Tüneli, Avrasya Tüneli, Hicaz Demiryolu Pozantı-Tarsus Arası 33 Adet TCDD Taş Tüneli, Elazığ – Maden TCDD Taş Tünelleri Yapı Unsurlarının Mevcut Durumu, Yapı Arkası Durum Tespiti 3 Boyutlu Modelleri ve Benzer Çalışmalarda Kullanmak Üzere Geliştirilen Aparat Takımı, Donanım Gereksinimleri, Veri İşlem Modelleme – Yorum Kılavuzları ve Müşavirlik Hizmetleri

GPR / Yer Radarı İzlerinin Farklı Kil Gruplarında ve Farklı Marka-Model Konfigürasyonlarında Performans ve Çıktı Kaliteleri ve Uygun Veri İşlem Sistematikleri Kılavuzu ve Müşavirlik Hizmetleri