ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ, E BLOK NO:44-45
0 312 485 2898

Toplam Personel

16

Uzmanlık Alanları

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu, Üniversite Personel  Özlük İşleri Otomasyonu, Üniversite Ek Ders Otomasyonu, Yazılım, Bilgisayar programlama faaliyetleri sistem, veri tabanı, müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

Sektör

Yazılım

Proje / Kamu Desteği Miktarı

2018 Cirosu

6.576.428,35₺

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı

2005 yılında Aydın / Kuşadası’nda başladığı yolculuğuna bugün Ankara’da devam eden Proliz Yazılım gerek kamu gerekse de genel ticari uygulamalarda başarılara imza atmış bir yazılım şirketidir.

Faaliyetlerine Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Devam Etmektedir,

% 100 Yerli Sermayedir,

Üniversitelere Yönelik Yazılımlar Geliştirmektedir,

Deneyimli Kadrosu ve 15 Yıla Yakın Tecrübesi ile Sektöre Değer Katmaya Devam Etmektedir,

Geliştirdiği otomasyonlar 81 Üniversite tarafından kullanılmaktadır.

Ürettiği sıra dışı etkin ve güvenilir çözümlerle faaliyet çözüm ürettiği sektörde sürükleyici ve lider olmayı başarmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğu bayilikler sistemi ile müşterilerine zamanında ve hızlı çözümler ulaştırmayı kendine misyon edinmiştir.

Bugüne kadar üretmiş olduğu çözüm ve projelerle kurumlara ve firmalara hızlı ve güvenilir çözümler üretmiştir.

Sahip olduğu referanslar ve tecrübeler sayesinde yeni müşterilerine daima uygun, güvenilir ve hızlı çözümler sunmayı başarmıştır.

Sektördeki Konumu, Saygınlığı ve Güvenilirliği ile Haklı Başarılar Elde Etmiştir,

Bugüne Kadar Üretmiş Olduğu Çözüm ve Projelerle Kurumlara ve Firmalara Hızlı ve Güvenilir Çözümler Üretmiştir,

Müşterilerinin Artan İhtiyaç ve Değişen İsteklerine Karşı,

Beklentilerin Üzerinde Çözümler sunmaktadır,

Ürün Kalitesi, Yetkili Belgelendirme Kuruluşları tarafından belgelenmiştir.

Proliz Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu

Proliz Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu, üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve işletilmesine olanak tanıyor. Tamamen Web Tabanlı olarak geliştirilen Proliz Öğrenci İşleri Otomasyonu; Devlet veya Vakıf Üniversiteleri için Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Hazırlık, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Formasyon gibi birçok farklı yapıdaki öğrencilerin üniversiteye ilk kaydından mezuniyetine kadar olan tüm akademik süreçlerini hatasız ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar.

Dinamik ve esnek yapısı sayesinde, ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaç ve taleplere hızlı bir şekilde adapte olabilmektedir. Kullanıcı dostu geliştirilen ara yüzleri sayesinde etkin, anlaşılır ve kolay kullanıma imkân vermektedir. Aynı anda birden fazla müfredatın ve yönetmeliğin uygulanmasına olanak tanır. Her bir Fakülte veya bölüm için yıllara göre birden fazla sınav sisteminin ve yönergesinin uygulanmasına imkan tanımaktadır.

BOLOGNA süreçleriyle tam uyumlu olarak çalışan otomasyon, bu kategoride yer alan tüm bilgilerin tanımlanasına olanak tanır ve otomasyondan bağımsız olarak çalışan websitesinde ziyaretçilerin dikkatine sunulmasını sağlar. Gerçek standartlarda ve tüm kurallara uygun olarak tamamen dinamik olarak Diploma Eki yazdırabilir. AKTS kredilerini Değerlendirme Ölçütleri ve İş yüküne göre otomatik olarak hesaplayıp işleyebilir. TYYÇ ve Ders Program çıktı ilişkilerinin matris şeklinde tanımlamasını sağlar. Tüm BOLOGNA sistemi kullanıcı tarafından yönetilebilir yeni kategoriler eklenebilir veya çıkarılabilir.

Proliz Üniversite Personel Otomasyonu

Proliz Üniversite Personel Otomasyonu, üniversitelerin Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve işletilmesine olanak tanıyor. Tamamen Web Tabanlı olarak geliştirilen Proliz Personel Otomasyonu personel ilk kaydından emekliliğe kadar olan tüm süreçlerini hatasız ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlar.

Tamamen Web Tabanlı olarak geliştirilen Proliz Personel ve Özlük İşleri Otomasyonu; Personelin özlük bilgileri, kadro bilgileri, idari görev ve geçici görev, ünvan bilgileri ve ünvan geçmişi, eğitim bilgileri ve eğitim geçmişi, izin bilgileri, sicil hareket bilgileri, atama bilgileri, terfi bilgileri, askerlik bilgileri gibi birçok bilgi sistem üzerinde tutulmaktadır. Bunların yanından kadrolar ile ilgili çok detaylı bilgiler tutulmakta, istenildiğinde bir kadronun kadro geçmişine ulaşılabilmektedir.

HİTAP ile tam uyumlu olarak çalışan otomasyon offline veya on-line bağlantı yöntemlerini desteklemektedir. Girilen veya değiştirilen bilgilerin eş zamanlı olarak HİTAP sistemine otomatik olarak aktarımı sağlar ve personele ait HİTAP ta yer alan bilgilerin otomasyon içerisine alınmasına olanak tanır. Otomasyon içerisinde veri giriş türleri tamamen HİTAP kodları ile uyumludur ve HİTAP taki süreçlere göre tanımlanmaktadır.

Proliz Üniversite Ek Ders Otomasyonu

Proliz Üniversite EK Ders Otomasyonu Üniversite personelleri ve akademisyenler için uzun süren çalışmalar sonucunda geliştirilerek;  tüm sürecin kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyan, işlemlerin hatasız ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlayan tamamen web tabanlı ve ORACLE veri tabanı kullanan bir Ek ders ve personel mesai otomasyonudur.

Puantaj ve bordro işlemleri tek bir modül üzerinden tüm personellere ya da kişilere özel olarak yapılabilmektedir.
Tüm birimlere, tek bir birime veya bir personele özel bordro ve puantaj tek tıklama ile hatasız olarak hesaplanmaktadır.
Örgün eğitim, II. Öğretim ve Uzaktan eğitim puantajları, bordroları, banka ödeme listeleri, matrah listeleri kolayca yönetilebilmektedir.
Ek Ders Otomasyonu İlgili mevzuatların tamamı ile %100 uyumlu ve hatasız olarak çalışmaktadır.