ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ, E BLOK NO:44-45
0 312 485 2898

Toplam Personel

Uzmanlık Alanları

Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu, Üniversite Personel  Özlük İşleri Otomasyonu, Üniversite Ek Ders Otomasyonu, Yazılım, Bilgisayar programlama faaliyetleri sistem, veri tabanı, müşteriye özel yazılımların kodlanması vb.)

Sektör

Yazılım

Proje / Kamu Desteği Miktarı

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı