Ankara Teknokent C Blok Kat 1 No 3 Gölbaşı / ANKARA
0555 99915358

Toplam Personel

2

Uzmanlık Alanları

Buhar Kazanları, Enerji Verimliliği

Sektör

Makine ve Enerji

Proje / Kamu Desteği Miktarı

2018 Cirosu

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı

Evet / Uluslararası Pazarlama, Tanıtım

Agema, 30 yıllık ar-ge ve mühendislik birikiminin ürünü olarak 2013’te kurulmuş bir teknoloji ve mühendislik şirketidir.

Bilim insanı Ali Nizami Özcan tarafından tasarlanan, geliştirilen ve patenti alınan domestic tip “yüksek verimli, dumansız yanmalı kömür kazanı” BİLTEM markası ile ülkemizde 90’lı yıllarda satışa sunulmuştur.

2000’li yıllarda yine Ali Nizami Özcan tarafından geliştirilen ve patenti alınan, “Tam Otomasyonlu Dumansız Yanmalı Kömür Yakıcısı (Brülörü)” (DumanYak) ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam eden bir ürün olarak yerini korumaktadır.

Yine patent konusu olan “Katı ve Sıvı/Gaz Yakıtlı, Kömür Tipine Göre Ayarlanabilen, Tam Otomasyonlu Dumansız Yanmalı Sıcak Su/Buhar Kazanı” yıllar süren araştırma-geliştirme ve optimizasyon çalışmaları sonunda domestik ve endüstriyel tip mevcut katı ve sıvı/gaz yakıtlı kazanlara AGEMA tarafından alternatif olarak geliştirilirmiştir.  Kazan sıcak su, kızgın su, buhar üretimi ve işletme basıncına göre çift cidarlı veya su borulu olarak tasarımlanmıştır. Kurulduğu işletmelerde tüm testleri başarıyla geçen yeni ürünümüz, kömür yakma teknolojisinde dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Agema, bu ürünleri Türkiye ekonomisine kazandırmanın gururunu yaşıyor.)

Dumanka

Patent konusu “Katı ve Sıvı/Gaz Yakıtlı, Kömür Tipine Göre Ayarlanabilen, Tam Otomasyonlu Dumansız Yanmalı Sıcak Su/Buhar Kazanı” yıllar süren araştırma-geliştirme ve optimizasyon çalışmaları sonunda domestik ve endüstriyel tip mevcut katı ve sıvı/gaz yakıtlı kazanlara alternatif olarak geliştirilip sıcak su, kızgın su, buhar üretimi ve işletme basıncına göre çift cidarlı veya su borulu olarak tasarımlanmıştır.

Yeni ürünümüz, katı yakıt yakma bölümünde tam otomasyonlu kömür besleme ve kül-cüruf alma sistemi, kömür bünyesindeki uçucu oranına göre ayarlanma olanağını sağlayan tam otomasyonlu yakma havası donanımı, kömürün tane büyüklüğüne ve bünyesindeki kül-cüruf oranına göre ayarlanma imkanını sağlayan yanma yatağı ayar sistemi ve tam otomasyonlu özel ızgara sistemine sahip olup, PLC kontrollü otomasyon ve güvenlik sisteminin panelinden kullanılan kömür tipine göre ayarlanarak otomatik sürekli beslemeyle kömürü yanma odasında yüksek yanma verimiyle dumansız yakarak duman oluşumunu kaynağında önlemektedir.

Ayrıca katı yakıt yanma odasından bağımsız, sıvı ve gaz yakıtları yakmaya yönelik özel tasarımlı yanma odasına sahip olduğundan; katı yakıtlıdan sıvı/gaz yakıtlıya yada sıvı/doğalgaz yakıtlıdan katı yakıta dönüşüm için hiçbir tadilat gerektirmeyen, katı yakıtta kömür tipine göre ayarlanabilen dumansız yanmalı, tam otomasyonlu yeni teknolojik bir katı ve sıvı/gaz yakıtlı sıcak su/buhar kazanıdır.

Dumanyak

Kömür yakıcısı, mevcut katı, sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su ve buhar kazanlarının önüne monte edilerek uygulandığı kazanın yakma sistemi fonksiyonunu yüklenerek sıvı veya gaz yakıtlı kazanı da katı yakıtlıya dönüştüren, aynı zamanda tam otomasyonla kömür tipine göre ayarlanabilen ve dumansız yanmayı sağlayan yeni bir teknolojidir.

Duman-Yak adı altında satışa sunduğumuz “Tam Otomasyonlu, Kömür Tipine Göre Ayarlanabilen, Dumansız Yanmalı Kömür Yakıcısı”, referans merkezlerindeki işletme şartlarında alınan sonuçlara göre; mevcut kömürlü yakma sistemlerine göre %20-%40 arasında değişen oranlarda yakıt tasarrufu sağladığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, kendisini çok kısa sürede amorti etmektedir.

Duman-Yak, yine mevcut konvansiyonel kömürlü yakma sistemlerine göre; is, kurum ve yanıcı hidrokarbon gazlardan oluşan duman emisyonunda %99’un üzerinde azalma sağlamaktadır. Bu değer Çevre bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirlenen sınır değerlerin çok altındadır.

Duman-Yak, kömür seçmeden, her çeşit yerli ve ithal farkı gözetmeksizin 18/50 (ceviz) ve 10/18 (fındık) kömürün yanında, daha düşük maliyetli 0.5/10 tane büyüklüğündeki toz kömürü (pirinç) de yüksek verimle ve çok düşük emisyonla yakabilmektedir. CE belgeli olan ürünümüz, işletme kolaylığı, işçilik ve işletme maliyetleri açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır.