ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT E BLOK ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT NO:35E/B47 GÖLBAŞI/ANKARA

Toplam Personel

4

Uzmanlık Alanları

Adsorpsiyon Teknolojisi, Su ve Atık Su Filtreleme Teknolojileri, Modifiye Edilmiş Aktif Karbon, Buharla Aktive Edilmiş Aktif Karbon, Biokütleden Elde Edilmiş Aktif Karbon

Sektör

Çevre Teknolojileri, Kimya

Proje / Kamu Desteği Miktarı

Yatırımcı Arayışı

İşbirliği Arayışı